Sunday, December 1, 2013

sedekah

Hadrat Ali ra berkata bahawa Rasulullah saw telah bersabda "Bersegeralah kamub dengan bersedekah : sebab, bala tidak boleh melangkahi sedekah" (Riwayat Razin,Misykat)

Keterangan :
Maksudnya, jika sekiranya sesuatu bala musibah hendak datang ke atas seseorang kerana sedekahnya bala musibah itu tidak dapat menimpanya.

No comments:

Post a Comment