Monday, May 2, 2011

usa kena taufan

that's obama at alabama after the tornado strike
usa pun kena..tapi beritanya yang disiarkan tak sehebat kalau negara lain kena....

No comments:

Post a Comment